Certificeringen

Holland Systemen is een professionele organisatie en hanteert hoge kwaliteitsnormen. Het behalen en behouden van branchegerelateerde certificaten die onze hoogstaande kwaliteit onderstrepen is voor ons daarbij van groot belang.
Onderstaand vindt u een overzicht van de certificaten die wij in ons bezit hebben:

Regeling BORG Beveiligingsbedrijf 2005 versie 2

Holland Systemen is een door de DEKRA “Gecertificeerd BORG Beveiligingsbedrijf 2005 versie 2”  en werkt volgens de meest actuele “VRKI”, uitgegeven door het “Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid”.

De onderstaande toepassingsgebieden zijn hierbij van toepassing:

  • Deelgebied 1 en 2; “Woonhuizen, Bedrijven en Onderwijsinstellingen” in risicoklasse 1, 2, 3, 3*, 4 en 4*
  • Deelgebied 3; alle bouwkundige beveiligingsmaatregelen overeenkomstig bovenstaande VRKI beveiligingsklasses.

Met deze erkenning is Holland Systemen het bevoegde BORG beveiligingsbedrijf die in uw beveiligingscertificaat of opleverbewijs kan voorzien. Al deze bovenstaande beveiligingsmaatregelen kunnen door uw verzekeringsmaatschappij worden geëist als onderdeel van uw inboedel- en/of inbraakverzekeringen voor uw huis, bedrijf of onderwijsinstelling. Dit houdt in dat als verzekeringsbedrijven gecertificeerde beveiligingsinstallaties eisen alvorens een object is verzekerd, u bij Holland Systemen in goede handen bent. Daardoor kan Holland Systemen voor uw bedrijf of woonhuis een gericht beveiligingsadvies uitbrengen. Het BORG keurmerk garandeert ook dat er gewerkt wordt met goedgekeurde materialen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met uw vertrouwelijke gegevens.


Regeling Brandmeldinstallaties 2011

Branddetectiebedrijf
Met het certificaten leveren en/of onderhoud voldoen wij aan de hoogste eisen waarmee Holland Systemen aantoont, dat zij beschikken over actuele kennis, vaardigheden en bedrijfsmiddelen om een gecertificeerde brandmeldinstallatie te leveren en te onderhouden.

Als DEKRA-erkend Branddetectiebedrijf zijn wij “het bedrijf” wat u kan helpen op het gebied van veiligheid.
Wij werken hierbij nauw samen met de verschillende inspectie-instellingen welk Nederland rijk is.

Onze vaardigheiden zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 met de hieraan onderhevige normen.

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement
Dit certificaat is het bewijs dat we als organisatie op een constructieve manier omgaan met het beheersen en continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Dit (internationaal) erkende certificaat is voor de (toekomstige) klanten van Holland Systemen een bewijs dat onafhankelijke deskundigen hebben vastgesteld dat Holland Systemen een bedrijf is dat zich continu inspant voor een verdere verbetering van de kwaliteit; zowel van het product of de geleverde dienst als van de interne processen.

Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moet Holland Systemen klanttevredenheid borgen door te voldoen aan de eisen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. De bedrijfsprocessen dienen te worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek en er moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden. Continue verbetering van de bedrijfsvoering is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem.

VCA**2008/5.1
VCA staat voor Veiligheids Certificaat Aannemers en toont aan dat veiligheid, gezondheid en milieu een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, waaraan continu wordt gewerkt. Het certificaat is een bewijs voor onze opdrachtgevers dat onze processen zo zijn ingericht dat we veilig en milieubewust kunnen werken