Ontruimingsinstallaties

Om in geval van brand, bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of deel van een gebouw mogelijk te maken wordt een ontruimingsalarminstallatie (OAI) toegepast.

Een belangrijke actie bij een calamiteit is het snel waarschuwen van aanwezige personen. In een gebouw dat te groot is om mensen door middel van roepen te waarschuwen moet een ontruimingsalarminstallatie aanwezig zijn. In veel gevallen is deze geïntegreerd met de brandmeldinstallatie.