Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen zijn een complex van drie schutsluizen voor de beroepsvaart naast elkaar, vier spuisluizen en een jachtensluis, gelegen in de Volkerakdam tussen het Hollands Diep en het Volkerak. De vaarweg vormt een belangrijke schakel in de Schelde-Rijnverbinding. De sluizen zijn de grootste binnenvaartsluizen van Europa.
Holland Systemen heeft het CCTV systeem en het brand- en ontruimingssysteem geleverd.

Feiten & Cijfers

Voor wie

Infrastructuur

Categorie

Oppervlakte

Status

Opgeleverd