Vattenfal

Vattenfall is één van de grootste energiebedrijven in Europa. Vattenfal produceert en levert energie, opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen zoals waterkracht, zon en wind.

Amsterdamse warmtenetten

Vattenfall is in 2019 een project gestart om de Amsterdamse warmtenetten nog verder te optimaliseren en met elkaar te verbinden. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de warmtenetten.

Naast de gekoppelde warmtenetten is er langs de A10 een warmtebuffer gebouwd, waar 3600 m3 warm water in opgeslagen kan worden. Op dezelfde locatie is ook een hulpwarmtecentrale (HWC) geplaatst voor de koudste dagen van het jaar en voor een nog betrouwbaardere stadsverwarming.

Verantwoordelijk voor de beveiliging

Holland Systemen is verantwoordelijk voor het leveren en installeren van safety & security systemen voor de hulpwarmtecentrale en de warmtebuffer, bestaande uit de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en inbraakbeveiliging.

Feiten & Cijfers

Voor wie

Overige objecten

Categorie

Utiliteitsbouw

Oppervlakte

Status

Opgeleverd